آرماتور بندی

1 

1- به هیچ عنوان از آرماتورهای زنگ زده و یا آغشته به روغن نباید استفاده شود در صورت آلودگی آرماتورها به روغن یا زنگ زدگی آنها، باید قبل از اجرای آرماتوربندی به پاکسازی آنها اقدام و بعد از تایید دستگاه نظارت به بتن ریزی اقدام گردد.

آرماتورها دو دسته طولی (آرماتورهای اصلی) و عرضی (خاموت) هستند. خاموتها وظیفه نگهداری آرماتورهای طولی و جلوگیری از کمانش آنها در هنگام فشارهای زیاد و چند کاربرد بسیار مهم دیگر دارند. لذا اهمیت رعایت ضوابط خاموت گذاری کمتر از آرماتورهای اصلی نیست.

 

2- فاصله خاموتها از یکدیگر باید حداکثر 20 سانتی متر باشند و دستگاه نظارت موظف است که در صورت عدم رعایت از سوی پیمانکار از اجرای بتن ریزی جلوگیری نماید.

 

  2

 

3

 

4

 

5.6

 

7.8

7.8

 

www.mojepishro.net

 

www.awrangcivil.blogfa.com

 

9- جزئیات آرماتوربندی

 

... کاربرد توأم انواع مختلف فولاد

کاربرد انواع مختلف فولاد در یک قطعه مجاز نیست مگر آنکه:

 

الف:  مشخصات مکانیکی متفاوت آنها در طراحی منظور شود.

 

ب:   امکان اشتباه در مرحله اجرا وجود نداشته باشد.

استفاده از یک نوع فولاد برای میلگردهای طولی و نوع دیگر فولاد برای میلگردهای عرضی با رعایت مورد (الف) بلامانع است.

 

... جاگذاری و بستن آرماتورها

 

الف:  آرماتورها باید قبل از بتن‌ریزی  در جای خود قرار گیرند و طوری بسته و نگهداشته شوند که از جابه‌جایی آنها خارج از محدوده رواداریهای داده شده در بند ب زیر جلوگیری شود.

 

ب:   در مواردی که محدوده مجاز رواداریها مقرر نشده باشد، میلگردها را باید با مراعات رواداریهای زیر جاگذاری کرد.

     

 1-    حداکثر انحراف ضخامت پوشش بتن محافظ

میلگردها           8- میلیمتر

 

      

2-    انحراف موقعیت میلگردها با توجه به اندازه ارتفاع مقطع اعضای خمشی، ضخامت دیوارها، و یا کوچکترین بعد ستونها:

              - تا 200 میلیمتر یا کمتر                          8± میلیمتر

              - بین 200 تا 600 میلیمتر                      12± میلیمتر

              - 600 میلیمتر یا بیشتر                         20± میلیمتر

 

 3-    انحراف فاصله جانبی بین میلگردها 30± میلیمتر

      

 4-    انحراف موقعیت طولی خمها و انتهای میلگردها:

              - در انتهای ناپیوسته قطعات                    20± میلیمتر

              - در سایر موارد                                    50± میلیمتر

 

پ:   شبکه‌های جوش شده را می‌توان در فاصله بالای دال روی تکیه‌گاه تا پایین دال در وسط دهانه به شکل قوس درآورد، مشروط بر آن که قطر میلگردهای شبکه بیشتراز 6 میلیمتر نباشد، دهانه دال از 3 متر تجاوز نکند و شبکه مورد نظر در محل تکیه‌گاهها ممتد باشد یا به نحو مناسبی مهار شود.

 

ت:   مقدار حداکثر مجاز رواداری مذکور در بند ب–1 بالا برای ضخامت پوشش بتن محافظ میلگردها تا جایی معتبر است که ضخامت مذکور از مقدار تعیین شده کمتر نشود.

 

ث:   جنس، ابعاد، تعداد و فاصله لقمه‌ها و خرکها و سایر قطعات مورد استفاده برای تثبیت موقعیت میلگردها در جای صحیح باید طوری باشد که علاوه بر برقراری شرایط بند ب مانعی در برابر ریختن بتن و نقطه ضعفی در مقاومت و پایایی آن ایجاد نشود.

 

ج:    برای به هم بستن آرماتورها و عناصر غیر سازه‌ای به آنها باید از مفتولها یا اتصال دهنده‌ها و گیره‌های فولادی استفاده کرد. باید توجه داشت که انتهای برجسته سیمها، اتصال دهنده‌های فولادی استفاده کرد. باید توجه داشت که انتهای برجسته سیمها، اتصال دهنده‌ها و گیره‌ها در قشر بتن محافظ (بتن پوشش) واقع نشوند.

 

چ:    استفاده از جوشکاری برای به هم بستن میلگردهای متقاطع مجاز نیست مگر برای فولادهای جوش‌پذیر . در این صورت جوش نباید باعث کاهش سطح مقطع میلگرد و ایجاد زدگی در آن شود.

 

... مهار کردن میلگردها

 

انواع متداول مهار میلگردها در بتن عبارتند از:

الف:  مهارهای مستقیم

ب:   مهارهای منحنی (نظیر قلابها و حلقه‌‌ها)

پ:   مهارهای مستقیم با حداقل یک میلگرد عرضی جوش شده به آنها در منطقه مهاری

ت:   مهارهای مکانیکی

ث:   ترکیبی از مهارهای فوق

 

در مهار کردن میلگردها باید ضوابط کلی به این شرح رعایت شوند:

 

الف:  برای میلگردهای ساده در کشش استفاده از مهارهای مستقیم مجاز نیست.

/ 3 نظر / 2369 بازدید
شهداد شكاري

با سلام من در مورد اتصال عمودي يك ارماتور به قطر 20 و آ3به شكل ال انگليسي از طرف بازوي كوچك به صفحه افقي به قطر 20 و حد مجاز طول و عمق جوش و و سئوال و احتياج به راهنماي دارم 09193024205 اين تلفن تماس من هستش

امیر

لطفا در خصوص روش اتصال میلگرد با استفاده از جوشکاری فورجینگ سر به سر میلگرد با فشار و گاز استیلن هم توضیحاتی مرقوم فرمائید. در این خصوص سایت زیر هم حاوی اطلاعات خوبی می باشد www.sts-weld.com

خ

خ